Jarní příměstský tábor 2021

Kontaktní osoba: Zuzana Erlebachová, Obec Jiřetín pod Bukovou,  Jiřetín pod Bukovou 103, 
 tel.732 118 938, email: erlebachova@jiretinpb.cz   jiretinpb@jiretinpb.cz.
Přihláška na tábor
Příloha č.1 – Souhlas s ošetřením
Příloha č.2 – Souhlas s uveřejněním fotografií
Příloha č.4 – potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
A- Zaměstnanec    B – Student / Rekvalifikant     
C- Nezaměstnaný    D- OSVČ   

Jarni-primestsky-tabor-2021