Milostivé léto 2023

Kompletní návod a podmínky akce ( 1. července – 30. listopadu 2023).
Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hl. m. Praha.
Zde naleznete více informací – https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto?fbclid=IwAR3AnwUUKUkFsGyOEkMZVlXy1ncupVPwPo30ZjP4PgbYesy7ZcriKGGW2LA