Nouzový stav od 15. února 2021 na 14 dnů

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 125
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů. Celé znění ke stažení zde.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127
o přijetí krizového opatření – volný pohyb osob – celé znění ke stažení zde.

USNESENÍVLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 126
o přijetí krizového opatření – Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje: celé znění ke stažení zde.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu – celé znění ke stažení zde.