Nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Nová mimořádná opatření s účinností ode dne 1. srpna 2021 do odvolání – maloobchod
Nová mimořádná opatření s účinností ode dne 1. srpna 2021 do odvolání – školství