OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – výjimka ze zákazu vstupu do I. ochranného pásma vod. nádrže Jos. Důl

Magistrát města Jablonec nad Nisou s t a n o v u j e výjimku ze zákazu vstupu a vjezdu do I. stupně ochranného pásma vodárenské nádrže Josefův Důl.

Opatření obecné povahy – celé znění ke stažení zde.

Mapka ke stažení zde.