Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dokument ke stažení zde.

Starosta obce Josefův Důl podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“),oznamuje :

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

  1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Zasedací místnost obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému poubytu – v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).

  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

  1. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 3. 10. 2017 Jan Miksa, starosta