Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Starosta obce Josefův Důl podle § 32 zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje: Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 7. června 2024    od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. června 2024    od   8.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č.  1 je volební místnost – zasedací místnost v budově radnice v Dolním Maxově č,p., 218 pro voliče bydlící v katastru obce Josefův Důl (Antonínov, Dolní Maxov, Josefův Důl, Karlov)
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.  Ve dnech voleb do Evropského parlament volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V Josefově Dole dne 22. 5. 2024                                                               
Ing. Jiří Slanař, Ph.D. v.r.                                                                           
starosta