Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Starosta obce Josefův Důl podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým

oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva obce Josefův Důl se uskutečnív pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218  ro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Starosta obce Josefův Důl podle § 15 zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým

oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční  v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost: Zasedací místnost Obecního úřadu v Josefově Dole, Dolní Maxov 218 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu – v katastru obce Josefův Důl (Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov).

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Senátu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční v pátek dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb ve dnech voleb ve volební místnosti.

V Josefově Dole dne 17. 9. 2018

Jan Miksa, starosta obce