Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny – 5. 9. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se: 
dne:                 05.09.2017        od: 07:00 hod      do: 17:00 hod.
v lokalitě:         Josefův Důl – Antonínov, Dolní Maxov, Josefův Důl

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Přílohy: Josefův Důl_ohlášení