OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Návrh na opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční, jako příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124, odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě žádosti ze dne 27.6.2018 podané společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. č.p. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, IČO 25317628 v souladu  ustanovením § 172, odst, (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení na silnici III/292022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos.Dolu a k.ú. Josefův Důl v rámci její rekonstrukce dle návrhu společnosti Valbek, spol. s r.o se sídlem Vaňurova 505/17, PSČ 460 02 Liberec 3, IČO 48266230,č.zak. 13-LI34-054, datum 01/2017 a předchozího písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28. října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 25.6.2018 č.j. KRPL-64179/ČJ-2018-180406-02.
Důvod stanovení místní úpravy: úprava dopravního značení po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění návrhu ke stažení zde.