Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK

Veřejná vyhláška
Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání ke stažení zde.