Pečovatelská služba

Kontakty:

Sociální pracovnice:
Lada Páralová
Tel.:  725 157 561
E-mail: spjd@josefuvdul.eu

Pečovatelky:
Jana Prokopová, Stanislava Škarydová
Tel.: 483 381 106
Mobil: 702 088 676
E-mail: dps@josefuvdul.eu

Provozní doba

Pondělí – Pátek 7:00 – 15:30
Antonínov 184, Josefův Důl, 468 44 (mapa)

Popis realizace pečovatelské služby Josefův Důl

Sídlo služby: Dolní Maxov 218, 468 44,  Josefův Důl

Sociální služba je realizována na celém území obce Josefův Důl pondělí – pátek od 7.00 do 15.30 hod. Službu provozují dvě pečovatelky, jejichž sídlo je v domě s byty zvláštního určení Antonínov 184, Josefův Důl.

Sociální služba poskytuje péči v domácnostech uživatelů služby. Na základě smluvního vztahu individuálně podle potřeb uživatele může podle § 40 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytovat službu v základním rozsahu:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Každý žadatel projde sociálním šetřením a při něm dojde k dohodě se sociální pracovnicí, jaké úkony pomoci potřebuje. Ty jsou pak zakotveny do Smlouvy o poskytování služby. Pečovatelky provádějí ty úkony péče, které ve smlouvě jsou. Smlouva může být měněna podle potřeb uživatele.

– Informace pro zájemce o poskytnutí terénní pečovatelské služby Josefův Důl ke stažení zde.

– Manuál pro zájemce o poskytování služeb ke stažení zde.

– Provozní řád ke stažení zde.

– Žádost o poskytnutí pečovatelské služby – formulář ke stažení zde. PDF/DOC

– Ceník služeb ke stažení zde.

– Vzor smlouvy ke stažení zde.

Poslání služby

Terénní pečovatelská služba Josefův Důl poskytuje péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, jejichž nepříznivá sociální nebo zdravotní situace způsobila sníženou soběstačnost. Tyto osoby si nejsou schopny ani za pomoci rodiny, přátel a jiných zdrojů vyřešit tuto situaci. Pomoc je poskytována v domácnostech uživatelů služby a tím je řešena potřeba zachovávání co největší samostatnosti a podpora snahy zlepšovat své schopnosti například po pobytu ve zdravotnickém zařízení, po úrazu, při osamocenosti uživatele apod.

Cíle pečovatelské služby

Základním cílem je pokrytí potřeb uživatelů služby odborně a tím je vést k co největší samostatnosti v jejich přirozeném domácím prostředí.

Další cíle:

  1. Zachovat možnost pobytu a pohybu v domácnosti a při tom mít jistotu, že se uživateli dostane pomoci v úkonech sebepéče, které již sám nezvládá.
  2. Poskytovat pomoc a podporu pouze v těch úkonech, které jsou pro osobu nezbytné a zároveň ji podporovat ve snaze zlepšovat nebo zachovávat její schopnosti sebepéče a péče o domácnost.
  3. Odbornou radou nebo vedením zapojit uživatele do rozhodování o své osobě, o trávení svého času, o společenských potřebách, o styku s veřejností a úřady a napomáhat jeho ochraně před předsudky a negativním hodnocením.