Pořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl

Za účelem zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Josefův Důl poskytl Liberecký kraj investiční účelovou dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 300 000.-Kč. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v Kategorii JPO III.
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytlo na tento dopravní automobil dotaci ve výši 450 000.-Kč.
Celková částka automobilu činila 1 264 927.-Kč.
Ing. Jiří Slanař, Ph.D, starosta obce