Poskytnutí dotace na projekt „Dovybavení informačního centra“

28. ledna tohoto roku jsme zažádali o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje z programu č. 7.6.. – Podpora informačních center. Dne 3. dubna jsme obdrželi informaci, že Zastupitelstvo Libereckého kraje rozhodlo dne 26. 3. 2019 o poskytnutí dotace na náš projekt „Dovybavení informačního centra“. V projektu jsme žádali o příspěvek na pořízený dataprojektor, stolek pod dataprojektor a promítací plátno.