Program rozvoje obce Josefův Důl – kompletní zpracování – 2. verze (po komunitním projednání)

Josefův Důl

Zpracování návrhové části obsahuje:

 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obce (analytická část)
 • veřejné komunitní projednání s občany v obci (analytická část)
 • celkovou SWOT analýzu
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje obce
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obce (návrhová část)
 • veřejné komunitní projednání s občany v obci (návrhová část)