Program zasedání řádného ZO 15. 1. 2018

Program řádného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 1. 2018 ke stažení zde.