Sběr nebezpečného odpadu 1. 11. 2020

Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r.o. pořádá sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční

v neděli 1. listopadu 2020 dle tohoto časového rozpisu:

13,05 – 13,15 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla

13,20 – 13,30 hod. Josefův Důl u panelových domů

13,35 – 13,45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad zadní Josefův Důl u čp. 274

14,00 – 14,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů
 • oleje a tuky
 • absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • barvy, lepidla a pryskyřice
 • rozpouštědla
 • kyseliny
 • zásady (hydroxid)
 • nepoužitá léčiva (léky)
 • pesticidy (hnojiva)
 • akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:

 • elektro
 • stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci

Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.