Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční v neděli 31. října 2021 dle tohoto časového rozpisu :
13,05 – 13,15 hod. Antonínov autobusová zastávka u užitkového skla
13,20 – 13,30 hod. Josefův Důl u panelových domů
13,35 – 13,45 hod. Josefův Důl u zvonů na sep. odpad zadní Josefův Důl u čp. 274
14,00 – 14,10 hod. Karlov za lesem – Karlov č. 3 u zvonů na sep. odpad

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky naší společnosti.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. Olejových filtrů, oleje a tuky
absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice
rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.
Nebude přijímáno následující:

elektro, stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod., nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti
Způsob přebírání odpadů: Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
Severočeských komunálních služeb spol. s. r. o. na telefonním čísle 493 645 111.