SVS a.s. – vyúčtování ceny pro vodné a stočné za rok 2017

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce – ke stažení zde.