Trapeutické stravování

Terapeutické stravování je primárně poskytováno dětem a dospívajícím s neurovývojovými
poruchami (PAS, ADHD/ADD, narušená komunikační schopnost apod.). Terapie je vedena formou
hry v multismyslovém a bezpečném prostředí. Cílem terapie je podpořit rodiče a předat jim
praktické dovednosti vedoucí k samostatnému zvládání potíží v oblasti stravování jejich dětí.
Více informací naleznete zde.