Upozornění pro stavebníky

Vyžádejte si ZDARMA „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Stavíte, nebo rekonstruujete dům?

Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?

Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?

Plánujete výkopové nebo zemní práce?

Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. Jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení telekomunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnosti CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese http://www.cetin.cz/ v sekci „Naše síť“.

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN)