Velkoobjemové kontejnery květen 2022

V květnu 2022 bude občanům a rekreantům Josefova Dolu umožněno zdarma umístit velkoobjemový odpad do kontejnerů.
Tyto kontejnery jsou určeny pro fyzické osoby, které platí obci místní poplatek za svoz TDO.
Podnikatelé mohou velkoobjemový odpad odevzdat za poplatek 500,- Kč za 0,5 m3 (malý vlek).
Kontejnery budou umístěny v níže uvedené dny a hodiny pod budovou Obecního úřadu.
Rozpis dnů a hodin přistavení velkoobjemových kontejnerů:
pátek 13. 5. 9 – 11 13 – 15, sobota 14. 5. 9 – 13
pátek 27. 5. 9 – 11 13 – 15, sobota 28. 5. 9 – 13
Na uvedeném stanovišti mohou občané odkládat zejména tyto druhy odpadů:
– vyřazený nábytek, podlahové krytiny, železný šrot, zařizovací předměty z domácnosti (sanitární keramika apod.), jiný rozměrný odpad z domácnosti…
Upozornění obecního úřadu:
Vyřazené lednice a objemné elektrozařízení (předpokládaná míra kompletnosti zařízení je stanovena minimálně 90%) můžete odevzdávat na jaře a na podzim, v termínech sběru velkoobjemového odpadu, případně na základě domluvy. Obec nepřijímá do těchto kontejnerů eternit, ani cihly z komínů, protože jsou nebezpečným odpadem, a odevzdávají se přímo na překladiště v Proseči nad Nisou. Bližší informace získáte na tel.: +420 493 645 201