Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
na silnici: III/29022 k.ú. Janov nad Nisou, k.ú. Karlov u Jos. Dolu, a k.ú. Josefův Důl
termín: od 20.7.2018 – do 31.12.2018
z důvodu: úprava DZ po rekonstrukci silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl
Celé znění ke stažení zde.