Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Finanční úřad pro Liberecký kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj ve dnech pondělí od 8:00 do 16:00 hodin, středa od 8:00 do 16:00 hodin
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 755830/18/2600-11460-507374 – veřejná vyhláška ke stažení zde

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018

Informace k zasílání složenek