Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam 2014

Vyhláška ke stažení zde.

Obecní úřad Josefův Důl, jako správce daně OZNAMUJE,

že od 16.10.2017 do 16.11.2017  je zpřístupněn v budově Obecního úřadu, kancelář infocentra ve dnech:

pondělí, středa 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hodin

pátek 8:00 – 11:30, 12:30 – 14:30 hodin

sobota 9:00 – 12:00 hodin

k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. HPV20140117, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2014 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky obce Josefův Důl č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.