Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy – silnice Karlov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

na silnici: III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Karlov, obec Josefův Důl
1. úsek – od křiž. se sil. III/29040 – až cca 500 m před křiž. se sil. III/29037
2. úsek – od křiž. se sil. III/29037 ve směru na „Hrabětice“ v délce cca 700 m
v termínu : 15.7.2017 – do 17.11.2017
z důvodu: v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
objízdná trasa veřejné linkové dopravy : uzavírkou bude dotčena pouze linka cyklobusu
530795 Jablonec nad Nisou – Bedřichov – Tanvald – Kořenov – Jizerka, která bude odkloněna
rovněž obousměrně po sil. III/29039, III/29037, III/29036 a III/29035
Celé znění veřejné vyhlášky ke stažení zde

Objízdná trasa – mapka k stažení.