Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým se povoluje výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody v chráněných krajinných oblastech uvedených v článku 2 navrhovaného znění opatření obecné povahy ze zákazu vstupu a vjezdu mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 navrhovaného znění opatření obecné povahy; a ze zákazu vjezdu s motorovými vozidly v národních přírodních rezervacích uvedených v příloze č. 1 tohoto OOP.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 75 odst. 1 písm. e), § 78 odst. 1 a odst. 3 písm. h) a § 79 odst. 3 písm. v) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), zveřejňuje podle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění….
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020
celé znění vyhlášky ke stažení zde
příloha č. 1 – Regionální pracoviště AOPK
příloha č. 3- Části území, kontakty
příloha č. 4 – adresář dotčených obcí
příloha č. 2a, příloha č. 2b, příloha č. 2c, příloha č. 2d,příloha č. 2e, příloha č. 2f,příloha č. 2g