VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ABB MTB CUP 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (celé znění ke stažení zde).

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 26.4.2017 podaném společností SUNDISK s.r.o., 1. Máje čp. 4362/15, PSČ 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO 25499441 s t a n o v í podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 11.4.2017 čj. KRPL-30780/ČJ-2017-180406-02 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na pozemních komunikacích při sportovní akci – cyklistický závod „ABB MTB CUP 2017“ na území ORP Jablonec nad Nisou na trati Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou – Horní Maxov, Janov nad Nisou – Hrabětice , Josefův Důl, (dále po území ORP Tanvald – Albrechtice v Jizerských horách, Tanvald, Smržovka – není součástí tohoto stanovení přechodné úpravy DZ/), Nová Ves nad Nisou v rozsahu související dokumentace dopravního značení, která není s ohledem na její obsáhlost součástí zveřejněného opatření a je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři zdejšího dopravního a silničního úřadu – 3. patro, č.dv. 332 (Po. a St. 8,00-11,30 – 12,30-17,00 hod., Út., Čt. a Pá. po telefonické domluvě ). dne : 20.5.2017 v době od 8,00 hod. – do 17,00 hod.