VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci: úplná uzavírka MK ppč.13/3, 629 + 671 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, obec Josefův Důl v místě: železničního přejezdu – P5557
termín :. od 7,00 hod. dne 5.6.2017 – do 18,00 hod. dne 14.6.2017
z důvodu: oprava železničního přejezdu
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29022 a přilehlých MK

Veřejná vyhláška – celé zněnění ke stažení zde.