VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ke stažení zde.

Vyznačení objížďky

z důvodu: rekonstrukce silnice v rámci realizace stavby „Silnice III/29022 Josefův Důl“

v termínu : 15.6.2016 – 15.10.2016:

na silnici: III/29022 k.ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou a k.ú. Antonínov, obec Josefův Důl
v úseku: od křižovatky se silnicí III/29034 až ke křižovatce za železničním mostem v žkm
5,140 (zastávka Antonínov)