VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ke stažení zde.
Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 9.6.2017 podaném Janem Pickem, Lučany nad Nisou č.p. 532, PSČ 468 71
Lučany nad Nisou, dat.nar. 14.7.1991 s t a n o v í podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou ze dne 1.9.2017 čj. KRPL-83410/ČJ-2017-180406-10 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro běžecký závod Jizerky RUN RACE 2017:

Mapka ke stažení zde.