Veřejná vyhláška – Ozn. o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Josefův Důl

Veřejná vyhláška:
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor územního a strategického plánování, oddělení územního plánování, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e
v souladu se zněním § 55b odst. 1 a 2 stavebního zákona konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl, které se uskuteční dne 31. 7. 2024 ( středa ) v 15.00 hodin
v kulturním sále Muzea místní historie na adrese Josefův Důl 210, 468 44 Josefův Důl, a to s odborným výkladem zpracovatele dokumentace.
Do dokumentace návrhu Změny č. 1 Územního plánu Josefův Důl je možné nahlédnout do 7. 8. 2024 na těchto místech:
na oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování Magistrátu města Jablonec nad Nisou (č. dveří 137, I. patro budovy radnice – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin, popřípadě v jiný domluvený termín),
na Obecním úřadě Josefův Důl – zejména v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin (popřípadě v jiný domluvený termín),
na internetových stránkách statutárního města Jablonec nad Nisou v odkazu „úřední deska“ (https://www.mestojablonec.cz/cs/mestsky-urad/uredni-deska/aktualni-oznameni.html) a obce Josefův Důl (https://josefuvdul.eu/prehled-uredni-desky/). Celé znění vyhlášky ke stažení zde.
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres základního členění území
Textová část