Veřejná vyhláška – Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území

Vyhláška ke stažení zde.