Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, oznamujeme, že písemnost adresáta
Pan(í) Berki Jan, nar. 02.11.1977
poslední známá adresa: Dolní Maxov 218, Josefův Důl
písemnost č.j. PaVZ/2017/EX/Ma/220/2017-2 ze dne 23.03.2017
určená k doručení do vlastních rukou, je uložena na Magistrátu města Jablonec nad Nisou, oddělení právní a veřejných zakázek, Mírové náměstí 19, III. poschodí, kancelář číslo 304.
Úřední dny – pondělí, středa v době od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hod.
Poslední den 15. denní lhůty vyvěšení se považuje za den doručení.

Celé znění ke stažení zde.