VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Horní Maxov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

úplná uzavírka silnice: III/29036 (ppč. 1389 k.ú. Janov nad Nisou a ppč. 1899/5 k.ú. Horní Maxov v úseku : od křižovatky se silnicí III/29035 (od objektu čp. 443) v délce 2270 m až k objektu
čp. 82
objízdná trasa : obousměrně po sil. III/29035, III/29033 (Janov nad Nisou), sil. III/29029 (Janov nad Nisou, Loučná nad Nisou, Jablonec nad Nisou), si. I/14 (Jablonec nad Nisou, Lučany nad Nisou) – na sil. I/14 platí stanovení přech. úpravy provozu na PK vydané KÚ LK, odborem dopravy ze dne 22.9.2017 čj. KULK 70704v/2017/280.4/Dv, sil. III/29037 (Lučany nad Nisou, Horní Maxov, Karlov), sil. III/29039 (Horní Maxov, Dolní Maxov) vše viz. příloha
Tato objízdná trasa současně nahrazuje objízdnou trasu pro uzavírku silnice III/29022 (rozhodnutí ze dne 3.7.2017 čj. 58747/2017 sp.zn. 2315/2017/ODS/PDS/ZUK a pro uzavírku silnice III/29035 – Jindřichov, Loučná nad Nisou a Janov nad Nisou (rozhodnutí ze dne 4.9.2017 čj. 76106/2017 sp.zn. 3000/2017/ODS/ PDS/ZUK).

termín : od 2.10.2017 – do 30.11.2017
z důvodu: opravy silnice III/29036

Celé znění ke stažení zde.