Veřejná výzva – pracovní pozice: účetní obce

VEŘEJNÁ VÝZVA
starosta obce Josefův Důl vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce.

Podrobnosti ke stažení zde.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 Josefův Důl do 28. 5. 2021.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.