Vyvěšení VŘ – praktické lékařství pro děti a dorost pro území Jablonec nad Nisou pro Z.P. RBP

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil dne 7. září 2016 na návrh Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, se sídlem Michálkovická 108, 710 15 Ostrava, podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ostatními platnými právními předpisy výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou o poskytování a úhradě hrazených služeb na ambulantní zdravotní péči v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území Jablonec nad Nisou Přihlášky do výběrového řízení nutno podat do 24. října 2016. Výběrové řízení je vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje a na desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Vyhlaseni_VR_PLDD_JBC.pdf