Výroční zpráva za rok 2015

o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb, o svobodném přístupu k informacím

a) v  roce 2015 byla přijata 1 žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/99 Sb.

b) 0

c) 0

d) 0

e) 0

V Josefově Dole 15. 2. 2016, Jan Miksa starosta