VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 6 v návaznosti na § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon)

Zadavatel veřejné zakázky

Obec Josefův Důl

468 44 Josefův Důl

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva k podání nabídky včetně příloh č. 1, 2 a 4 ke stažení  zde.

Dokumentace bouracích prací ke stažení zde. Krycí list rozpočtu ke stažení zde

Situace:

01 situace orto rev

01 situace rev

02 půdorys 1.PP

03 půdorys 1.NP

04 půdorys 2.NP

05 krovy

06 řez