Výzva k podání nabídky – „Oprava zpevněných ploch chodníků 2016.“

Obec Josefův Důl v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava zpevněných ploch chodníků 2016.“ Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí této výzvy a v elektronické podobě na http://www.cermak-martin.cz/jd/, výběrová řízení.

Ohledně technických informací prosím kontaktujte pana Nechanického, tel.: 606 153 976.

Příloha: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha: Nabídkový rozpočet