Výzva k podání nabídky – „Souvislá oprava místní komunikace Josefův Důl – Dolní Maxov“

Obec Josefův Důl vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

Souvislá oprava místní komunikace Josefův Důl – Dolní Maxov “

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze:

Výzva a zadávací dokumentace ke stažení zde.

Přílohy ke stažení: č. 1 –  č. 2.č. 3č. 4č. 5č. 6č. 7