Záměr prodeje pozemku v k.ú. Josefův Důl

Záměr prodeje části p.p.č. 111/1 v k.ú. Josefův Důl o výměře cca 33m2 za cenu 400,- Kč/m2