Zápis řádné zasedání ZO 18. 11. 2019

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce ke stažení zde.

příloha č. 1: Rozpočtové opatření č. 4/2019 ke stažení zde.

příloha č. 2: Příkaz starosty č. 1/2019 k provedení inventarizace za rok 2019 a stanovení členů inventarizačních komisí

příloha č. 3: Plán inventarizačních prací 2019

příloha č. 4: Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku ze psů

příloha č. 5: Zrušovací Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

příloha č. 6: Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku z pobytu

příloha č. 7: Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 obce Josefův Důl o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

příloha č. 8: Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 obce Josefův Důl o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů