Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce 9. 10. 2017

Zápis z řádného zasedání ZO dne 9. 10. 2017, zahájeno v 18:00 hod., ukončeno v 18:50 hod.
Přítomni: 9
Hosté: Mgr. Josef Kozlovský
Ověřovatelé: Markéta Počekajlová, Ing. Miloš Rydval
Zápis ke stažení zde.

Příští řádné zasedání 13. 11. 2017 v 18:00 hod. v budově radnice.