Zápis ze ZO ze dne 14. 12. 2015

Zápis ke stažení zde.

Součástí zápisu jsou tyto přílohy: 1. Rozpočtové opatření č. 5/2015; 2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 3. Rozpočtový výhled obce Josefův Důl na rok 2015 – 2019