Závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ – ROZHODNUTÍ
podle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ustanoveními § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Výroková část
1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka

Celé znění rozhodnutí ke stažení zde.