Obec Josefův Důl

V roce 1698 byla na území desfourského statku Smržovka, v údolí Kamenického potoka založena osada. Jejím základem se stala sklárna, využívající dostatku dřeva v okolí a polohy u vodního toku. Maxmilián II. hrabě Desfours (1671–1732) pojmenoval ves po svém prvorozeném synovi Karlu Josefovi (1701 –1775) Josefovo Údolí (Josephs Thal).) Josefův Důl  v Jizerských horách byl založen roku 1701 na smržovském panství a byl pojmenován podle syna majitele Karla Josefa Desfourse. Z letopisů a kronik víme, že toto území patřilo rodu hrabat Desfoursů, kteří v průběhu počátku 18. století zakládali většinu jizerskohorských obcí, které dodnes ve svém názvu nesou křestní jméno některého z Desfoursů.„Důl“ proto, že budoucí obec vznikla v dolině či údolí po levém břehu říčky Kamenice. Obyvatelstvo bylo zpočátku veskrze české, teprve mnohem později pronikl do Jizerských hor německý element, zejména ze severozápadního Krušnohoří. Prostředníky mezi nejstaršími kolonisty a majiteli panství byli „lokátoři“, kteří jim přidělovali půdu, určovali místa k pobytu, velikost podílu a byli finančními ručiteli za úspěch celé akce po dobu, po níž byli noví osadníci osvobozeni od daní. Postupně i zde vznikla zřetelná jazyková i národnostní hranice. Lidé zde před více než třemi sty lety žily velice chudě, živili se pastevectvím, dřevařstvím a uhlířstvím. Rozmach – obci Josefův Důl lze v druhé polovině 18. století přičíst výrobu skla ve sklářských hutích. Nejslavnější byla místní Zenknerova huť. Kdysi místopisně patřila do Antonínova. Později ji vlastnil sklář Kittel a stala se hutí, ze které začali Riedelové svou staletou cestu za titulem jizerskohorských sklářských králů.

Riedel koupil huť od Kittela v roce 1753. Tato huť dávala práci stovkám lidí z Josefodolska až do roku 1910, kdy byla stržena a vedle ní u železničního nádraží postavena dnešní sklárna, kde byl ukončen provoz v březnu roku 2002. Jedinou sklárnou v provozu je v dnešní době sklárna Ornela v Dolním Maxově. Devizou Josefova Dolu a přilehlých obcí (Antonínov, Dolní Maxov a Karlov) byla odjakživa krásná horská příroda, čisté smíšené lesy s převahou buků, původních smrků a jedlí bělokorých. Obec se brzy stala vyhledávaným místem návštěvníků ve všech ročních obdobích. Sami Desfoursové zde nalezli zalíbení a dali na levém břehu Kamenice postavit dřevěný zámeček, kam se rádi uchylovali. V současné době je v Josefově Dole velké množství horských hotelů a upravených penzionů, které dnešnímu náročnému návštěvníku poskytnou dokonalé služby.