Přehled úřední desky

Vyvěšeno / Záznam / Sejmuto

27.10.2021 / Program MZO 4.11.2021 /

21.10.2021 / Zápis ZO 11.10.2021 a RO 5_2021 /

19.10.2021 / Výzva a zadávací dokumentace veř. zadavatele k podání cenové nabídky „Demolice 142-145 Dolní Maxov“

13.10.2021 / Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou /

6.10.2021 / RO č. 5/2021 Mikroregion Tanvaldsko /

4.10.2021 / Program ZO 11.10.2021 /

27.9.2021 / VV-opatření obecné povahy-úprava provozu /

23.9.2021 / Zápis ZO 13.9.2021 a RO č.4/2021 /

22.9.2021 / Oznámení o době a místě konání voleb v obci do PS PČR /

22.9.2021 / VV – Hromadný předpisný seznam 2018 /

16.9.2021 / VV – Opatření obecné povahy MZE /

9.9.2021 / Oznámení o svolání prvního zasedání OVK /

6.9.2021 / Program ZO 13.9.2021 /

31.8.2021 / aukční vyhláška / 22.9.2021

23.08.2021 / Zápis ze zasedání MZO 17. 8. 2021 /

23.08.2021 / Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků /

10.08.2021 / Program mimořádného ZO 17. 8. 2021 /

28.07.2021 / Záměr prodeje p.p.č. 434/2 a 435/3 /

23.7.2021 / Výzva k podání nabídek zadávací dokumentace – Oprava místní komunikace Antonínov /

22.7.2021 / Zápis ze zasedání ZO 12. 7. 2021 /

2.7.2021 / Program ZO 12. 7. 2021 /

1.7.2021 / Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Tanvaldska za rok 2020

26.6.2021 / Záměr prodeje pozemku 2289/36 /

22.6.2021 / Zápis ze zasedání ZO 14. 6. 2021 a RO č. 3/2021 /

14.6.2021 / Záměr pronájmu pozemku 2289/39

14.6. 2021 / Záměr pronájmu pozemku 395/1

11.6.2021 / Plán udržitelnosti mobilty Lbc – Jbc /

7.6.2021 / Program zasedání ZO 14. 6. 2021 / 17.6.2021

28.5. 2021 / VV – pracovní pozice účetní obce: prodloužen příjem přihlášek / 17.6.2021

26.5.2021 / Záměr prodeje ppč. 1225/1 v k.ú. Dolní Maxov / 14.6.2021

26.5.2021 / Záměr prodeje ppč. 1485/2 v k.ú. Dolní Maxov / 14.6.2021

26.5.2021 / Návrh záv. účtu za rok 2020 Mikroregion Tanvaldsko /

26.5.2021 / Zápis se zasedání ZO 17. 5. a rozp.op.č. 1 a 2 / 14.6.2021

21.5.2021 / O Z N Á M E N Í zadavatele k veřejné zakázce Pořízení nového DA pro JSDH /

19.5.2021 / VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – AOPK ČR / 3.6.2021

14.5.2021 / Zápis z mimořádného zasedání ZO 6. 5. 2021 / 7.6.2021

10.5.2021 / Program ZO 17. 5. 2021 / 7. 6. 2021

4.5. 2021 / Veřejná výzva – pracovní pozice účetní obce JD / 17.6.2021

4.5.2021 / RO č. 3 Mikroregion Tanvaldsko / 7. 6.2021

3.5.2021 / Návrh závěrečného účtu 2020 / 17.6.2021

29.4.2021 / Program MZO 6. 5. 2021 / 7.5.2021

27.4.2021 / Výzva – Pořízení nového DA pro JSDH Josefův Důl / 17.6.2021

24.4.2021 / Záměr prodeje ppč. 206/5 o výměře 1574 m2 a 212/2 o výměře 3083 m2 / 14.5.2021

24.4.2021 / Záměr prodeje ppč. 395/16 a 395/33o / 14.5.2021

13.4.2021 / Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje / 17.6.2021

16.4.2021 / Zápis z řádného zasedání ZO dne 12. 4. 2021 / 14.5.2021

7.4.2021 / Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. – T. Barejška /

6.4.2021 / Program ZO 12.4.2021 / 13.4.2021

1.4.2021 / RO č. 2 Mikroregion Tanvaldsko / 7.6.2021

31.3.2021 / Veřejná vyhláška AOPK ČR / 26.4.2021

24.3.2021 / Záměr prodeje pozemku Dolní Maxov / 12.4.2021

19.3.2021 / Zápis ze zasedání ZO 15.3.2021 / 12.4.2021

17.3.2021 / Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání Sčítání lidu /

9.3.2021 / Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023 /

9.3.2021 / Rozpočtové opatření č.1 ze zasedání MT dne 25.2.2021 / 24.3.2021

8.3.2021 / Program zasedání ZO 15.3.2021 /16.3.2021

2.3.2021 / Výroční zpráva za rok 2020 / 23.3.2021

22.2.2021 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 / 26.4.2021

22.2.2021 / Záměr prodeje nemovitého majetku / 12.4.2021

15.2.2021 / Nouzový stav od 15. února 2021 na 14 dnů / 16.4.2021

9.2.2021 / Program zasedání ZO 15.2.2021 / 15.2.2021

27.1.2021 / Nařízení státní veterniární správy / 26.4.2021

26.1.2021 / Veřejná vyhláška / 23.2021

18.1.2021 / Zápis ZO 11.1.2021 / 15.2.2021

4.1.2021 / Program ZO 11.1.2021 / 12.1.2021

31.12.2020 / Rozpočtové opatření č.7 ze zasedání MT ze dne 31. 12. 2020 /

31.12.2020 / Rozpočtové opatření č. 5/2020 /

16.12.2020 / Zápis ZO 14.12.2020 + rozp. op. č.4 / 11.1.2021

7.12.2020 / Program ZO 14.12.2020 / 15.12.2020

11.12.2020 / Rozpočtové opatření č. 6 ze zasedání starostů MT dne 3. 12. 2020 /

27.11.2020 / Zápis ZO 16.11.2020 + rozpočtové op. č.3 / 14.12.2020

27.11.2020 / Návrh rozpočtu obce Josefův Důl na rok 2021 / 26.4.2021

16.11.2020 / Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Tanvaldsko 2021 / 26.4.2021

10.11.2020 / Program zasedání ZO 16.11.2020 / 16.11.2020

23.09.2020 / Oznámení o výběrovém řízení prodej č.p. 132 s příslušenství v k.ú. Antonínov / 26.10.2020

23.09.2020 / Zápis ze zasedání ZO 14. 9. 2020, rozpočtové op. č. 2/2020 / 9.11.2020

23.09.2020 / Záměr prodeje části ppč. 2134/2 v k.ú. Antonínov / 9.11.2020

23.09.2020 / Záměr prodeje ppč. 395/17 v k.ú. Josefův Důl / 9.11.2020

23.09.2020 / Záměr prodeje ppč. 1100/5v k.ú. Dolní Maxov / 9.11.2020

23.09.2020 / Záměr prodeje ppč. 324/4 v k.ú. Josefův Důl / 9.11.2020

14.09.2020 / Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje / 6.11.2020

07.09.2020 / Program zastupitelstva obce konaného dne 14. 9. 2020 / 14.9.2020

26.08.2020 / Záměr pronájmu pozemku /

12.08.2020 / Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci / 1.9.2020

05.08.2020 / Veřejná vyhláška – Magistrát města Jablonce n. N. /

05.08.2020 / Záměr pronájmu pozemku /

28.07.2020 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy Min. zem. /

23.07.2020 / Nařízení mimořádného opatření KHS LK z 22.7.2020 / 19.8.2020

17.07.2020 / Zápis z mimořádného ZO 8. 7. 2020 / 27.8.2020

24.06.2020 / Veřejná vyhláška – Spol. vlastníků JD 346, 347 / 26.8.2020

24.06.2020 / Zápis ZO 15. 6. 2020 / 10.7.2020

18.06.2020 / Veřejná vyhláška – Krajský úřad LK / 7.7.2020

26.05.2020 / Zápis ze zasedání ZO 18. 5. 2020 / 16.6.2020

25.05.2020 / Rozhodnutí AOPK – Liberecko, povolení lovu nepůvodních druhů / 12.6.2020

20.05.2020 / Návrh záv. účtu MRT a Zpráva o výsledku přezk. hosp. za rok 2019 /

15.05.2020 / SVS a.s. – vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné 2019 /

13.05.2020 / Mimořádné opatření – Ministerstvo zdravotnictví /

11.05.2020 / Program zasedání ZO 18. 5. 2020 /

04.05.2020 / Mikroregion Tanvaldsko – RO č. 3/2020 /

30.04.2020 / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 / 18.5.2020

30.04.2020 / Zápis ze zasedání ZO 20. 4. 2020 / 18.5.2020

30.04.2020 / Návrh závěrečného účtu obce Josefův Důl a záv. účtu  ZŠ a MŠ Josefův Důl za rok 2019 / 18.5.2020

27.04.2020 / Mimořádné opatření – realizace Studie kolektivní smlouvy / 30.6.2020

27.04.2020 / Mimořádné opatření – prevence nebezpečí vzniku COVID19 / 30.6.2020

27.04.2020 / Opatření obecné povahy – ochrana vnitřních hranic / 30.6.2020

27.04.2020 / Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti na rok 2020 / 29.5.2020

13.04.2020 / Program ZO 20. 4. 2020 / 20.04.2020

06.04.2020 / Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy Min. zemědělství / 2022

06.04.2020 / Veřejná vyhláška – opatření ob povahy AOPK ČR / 29.04.2020

18.03.2020 / Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – třetí osoby u porodu / 23.04.2020

17.03.2020 / Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje – roušky / 23.04.2020

14.03.2020 / Informace MV – změna „dočasná ochrana vnitřních hranic ČR“ / 23.04.2020

14.03.2020 / Usnesení vlády – sbírka zákonů částka 32 a 33 / 23.04.2020

13.03.2020 / Vyhlášení nouzového stavu / 22.06.2020

10.03.2020 / Min. zdravotnictví – mimořádná opatření: zákaz konání akcí, uzavření škol / 23.04.2020

09.03.2020 / Program zasedání ZO 16. 3. 2020 / 16.03.2020

02.03.2020 / Výroční zpráva obce Josefův Důl za rok 2019 / 31.03.2020

26.02.2020 / Zápis ze zasedání ZO 17. 2. 2020 / 16.03.2020

20.02.2020 / Rozp. opatření č. 1/2020 – Mikroregion Tanvaldsko /

10.02.2020 / Program ZO 17. 2. 2020 / 18.02.2020

31.01.2020 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy AOPK / 28.02.2020

27.01.2020 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy MMJnN / 28.02.2020

24.01.2020 / AOPK – oznámení o zahájení správního řízení / 11.02.2020

24.01.2020 / Rozpočtové opatření č. 6/2020 / 17.02.2020

23.01.2020 / Zápis ze zasedání ZO 13. 1. 2020 / 18.02.2020

14.01.2020 / Rozšíření úředních hodin pro daň z nemovitých věcí na 2020 / 03.02.2020

06.01.2020 / Program zasedání ZO 13. 1. 2020 / 13.01.2020

19.12.2019 / Rozpočet Mikroregion Tanvaldsko na rok 2020 /

19.12.2019 / Zápis ze zasedání ZO 16.12.2019, RO 5/19, Rozpočet 2020 / 13.01.2020

09.12.2019 / Program zasedání ZO 16. 12. 2019 / 16.12.2019

02.12.2019 / Návrh rozpočtu MRT pro rok 2020 / 19.12.2019

27.11.2019 / Zápis z řádného zasedání ZO 18.11.2019 / 16.12.2019

25.11.2019 / Návrh rozpočtu obce Josefův Důl na rok 2020 / 16.12.2019

11.11.2019 / Program ZO 18.11.2019 / 18.11.2019

04.11.2019 / Veřejná vyhláška – Hromadný přepisný seznam 2016 / 20.01.2020

22.10.2019 / Zápis ze zasedání ZO 14. 10. 2019 / 28.11.2019

07.10.2019 / Informace podle zákona 106/1999 Sb. / 07.11.2019

07.10.2019 / Program zasedání ZO 14.10.2019 / 14.10.2019

27.09.2019 / Zápis ze zasedání ZO 16.9.2019 / 14.10.2019

09.09.2019 / Program zasedání ZO 16.9.2019 / 16.09.2019

30.08.2019 / Veřejná vyhláška Ministerstvo zemědělstí /

30.08.2019 / Veřejná vyhláška AOPK ČR (CHKO JH) / 20.09.2019

26.08.2019 / Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. / 23.09.2019

08.07.2019 / Zápis ze zasedání ZO 24. 6. 2019, Závěrečný účet Obce Josefův Důl a Závěrečný účet ZŠ a MŠ Josefův Důl / 16.09.2019

06.06.2019 / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Josefův Důl za rok 2018 / 24.06.2019

06.06.2019 / Návrh – závěrečný účet Obce Josefův Důl za rok 2018 / 24.06.2019

06.06.2019 / Návrh – závěrečný účet ZŠ Josefův Důl za rok 2018 / 24.06.2019

05.06.2019 / Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Tanavldsko a Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO MT za rok 2018 / 24.06.2019

03.06.2019 / Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právnm nástupcům podle zák. č. 229/1991 Sb. / 30.07.2019

27.05.2019 / Výsledky hlasování voleb do Evropského parlamentu / 10.06.2019

23.05.2019 / Záměry prodeje pozemků v k.ú. Dolní Maxov / 10.06.2019

23.05.2019 / Zápis ze zasedání ZO 13. 5. 2019 / 10.06.2019

06.05.2019 / Oznámení o době a místě konání voleb do EP / 27.05.2019

06.05.2019 / Program zasedání ZO 13. 5. 2019 / 14.05.2019

02.05.2019 / Veřejná vyhláška – opatření b. povahy, stanovení přech. úp.  na poz. kom. / 27.05.2019

26.04.2019 / Zápis ze zasedání ZO 15. 4. 2019 / 20.05.2019

26.04.2019 / Veřejná vyhláška – zpřístupnění HPS na daň z nemovitých věcí 2019 / 03.06.2019

23.04.2019 / Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy stanovení přech. úp. na poz. kom. / 09.05.2019

08.04.2019 / Program zasedání ZO 15. 4. 2019 / 16.04.2019

05.04.2019 / Informace o počtu a sídle volebních okrsků / 27.05.2019

03.04.2019 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (Ministerstvo zemědělství) / 09.05.2019

20.03.2019 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – uzavření silnice / 30.04.2019

19.03.2019 / Zápis ze zasedání ZO 11. 3. 2019 a rozp. opatření 1_2019 / 30.04.2019

15.03.2019 / Veřejná vyhláška AOPKCR / 05.04.2019

04.03.2019 / Program zasedání ZO 11. 3. 2019 / 12.03.2019

01.03.2019 / Výroční zpráva za rok 2018 / 30.04.2019

28.02.2019 / Záměr prodeje pozemku v k.ú. Josefův Důl / 18.03.2019

19.02.2019 / Zápis ze zasedání ZO 11. 2. 2019 / 18.03.2019

04.02.2019 / Program zasedání ZO 11. 2. 2019 / 12.02.2019

23.01.2019 / Záměr prodeje pozemků v k.ú. Josefův Důl / 15.02.2019

23.01.2019 / Zápis ze zasedání ZO konaného 14. 1. 2019 / 15.02.2019

07.01.2019 / Oznámení LK – záměr „VD Jos. Důl, posílení kapacity převodem vody“ / 04.02.2019

07.01.2019 / Program zasedání ZO 14. 1. 2019 / 15.01.2019

21.12.2018 / Rozpočtové opatření č. 4/2018 / 16.01.2019

20.12.2018 / Zápis ze zasedání ZO 17. 12. 18,roz.op.3/18, rozp. obce 2019, rozp. výhled 2019-2022 / 16.01.2019

17.12.2018 / Informace podle zákona 106/1999 Sb. / 16.01.2019

17.12.2018 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 „odpady“ / 16.01.2019

14.12.2018 / Schválený rozpočet Mikroregion Tanvaldsko na rok 2019 / 31.12.2019

12.12.2018 / Veřejná vyhláška – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR / 16.01.2019

12.12.2018 / Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam 2015 „odpady“ / 16.01.2019

11.12.2018 / Program zasedání zastupitelstva obce 17. 12. 2018 / 20.12.2018

03.12.2018 / Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci / 20.12.2018

30.11.2018 / Záměr prodeje pozemku v k. ú. Josefův Důl / 20.12.2018

30.11.2018 / Návrh rozpočtu obce Jos. Důl na 2019 / 17.12.2018

30.11.2018 / Návrh střednědobého výhled rozpočtu na 2019-2022 / 17.12.2018

23.11.2018 / Zápis ze zasedání ZO 12. 11. 2018 / 17.12.2018

15.11.2018 / Návrh rozpočtu 2019 – Mikroregion Tanvaldsko / 14.12.2018

09.11.2018 / Zápis ustavujícího zasedání ZO 31.10.2018 / 26.11.2018

05.11.2018 / Program zasedání obce 12. 11. 2018 / 19.11.2018

24.10.2018 / Ustavující zasedání nově zvoleného ZO – 31. 10. 2018 / 06.11.2018

19.10.2018 / Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí prac. místo řed. ZŠ a MŠ Jos. Důl / 06.11.2018

15.10.2018 / Zápis o výsledku v JD – Senát PČR 2. kolo / 05.11.2018

06.10.2018 / Zápisy z výsledků voleb (Komunální a Senát PČR – 1. kolo)) / 05.11.2018

26.09.2018 / Záměry prodejů částí pozemků v k.ú. Josefův Důl / 19.10.2018

26.09.2018 / Zápis ze zasedání ZO 17. 9. 2018  / a / roz. op. 2/2018 / 19.10.2018

17.09.2018 / Oznámení o době a místě konání voleb do ZO obce a do SPČR / 15.10.2018

10.09.2018 / Program zasedání ZO 17. 9. 2018 / 18.09.2018

07.09.2018 / ČEZ distribude – odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů / 17.12.2018

06.09.2018 / Svolání 1. zasedání okrskové volební komise / 14.09.2018

28.08.2018 / Nedostatečně identif. vlastník – aktualizace k 1. 8. 2018 /

27.08.2018 / Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (veřejná zakázka malého rozsahu) / ZRUŠENO

24.08.2018 / Zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezp.vzniku požáru / 10.09.2018

20.08.2018 / Opatření obecné povahy – místní úprava provozu na PK / 07.09.2018

20.08.2018 / Začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru / 24.08.2018

20.08.2018 / Informace o počtu a sídle volebního okrsku / 15.10.2018

18.07.2018 / Zápis ze zasedání ZO 9. 7. 2018 / 20.08.2018

17.07.2018 / Veřejná vyhláška – oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK / 20.08.2018

11.07.2018 / Nabídka pronájmu volného bytu v Jos. Dole / 17.09.2018

11.07.2018 / Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace – veř. zakázka malého rozsahu / 20.08.2018

03.07.2018 / Veřejná vyhláška – opatření na MK Karlov-Hrabětice / 23.07.2018

03.07.2018 / Oznámení vřejnou vyhláškou – opatření MK / 23.07.2018

02.07.2018 / Program zasedání zast. obce 9. 7. 2018 / 10.07.2018

02.07.2018 / Informace pro volby do ZO Jos. Důl / 15.10.2018

20.06.2018 / Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. / 23.07.2018

20.06.2018 / Zápis z řádného zasedání ZO 11. 6. 2018 / 23.07.2018

20.06.2018 / Závěrečný účet 2017 / a / Závěrečný účet ZŠ /

04.06.2018 / Zpráva o výsledku přezkoumání hos. DSO MT / 27.06.2018

02.06.2018 / Program zasedání ZO 11. 6. 2018 / 12.06.2018

31.05.2018 / Závěrečný účet ZŠ 2017 / 02.07.2018

31.05.2018 / Závěrečný účet DOS Mikroregion Tanvaldsko 2017 / 27.06.2018

23.05.2018 / Zápis ze zasedání ZO 14. 5. 2018 / a / rozp. op. 1/2018 / 12.06.2018

21.05.2018 / Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Josefův Důl / 12.06.2018

16.05.2018 / Veřejná vyhláška opatření obecné povahy / 11.06.2018

15.05.2018 / Návrh závěrečného účtu obce Jos. Důl 2017 / 04.06.2018

15.05.2018 / Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. obce za rok 2017 / 04.06.2018

09.05.2018 / Veřejná vyhláška opatření obecné povahy / 25.05.2018

07.05.2018 / Program zasedání ZO 14. 5. 2018 / 15.05.2018

27.04.2018 / Veřejná vyhláška – daň z nemovitosti / 31.05.2018

25.04.2018 / SVS a.s. – vyčtování za rok 2017 / 31.05.2018

25.04.2018 / Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Jos. Důl / 15.05.2018

25.04.2018 / Zápis ze zasedání ZO 16. 4. 2018 / 15.05.2018

10.04.2018 / Veřejná vyhláška – opatření ob.pov. stanovení přech.úpr. provozu na poz. kom. / 26.04.2018

09.04.2018 / Program zasedání ZO 16. 4. 2018 / 23.04.2018

28.03.2018 / Výzva k podání nabídky – oprava místní komunikace / 30.04.2015

19.03.2018 / Zápis ze zasedání ZO 12. 3. 2018 / 23.04.2018

13.03.2018 / Rozpočet Mikroregionu Tanvaldsko 2018 / 20.03.3019

05.03.2018 / Program zasedání ZO 12. 3. 2018 / 13.03.2018

01.03.2018 / Výroční zpráva za rok 2017 / 26.04.2018

22.02.2018 / Zápis ze zasedání ZO 12. 2. 2018 / 19.03.2018

06.02.2018 / Program řádného zasedání ZO 12. 2. 2018 / 12.02.2018

29.01.2018 / Volba prezidenta republiky – výsledky hlasování 2. kolo / 26.02.2018

22.01.2018 / Zápis z řádného zasedání ZO 15. 1. 2018 / 26.02.2018

15.01.2018 / Výsledky hlasování 1. kolo – Volba prezidenta republiky / 29.01.2018

08.01.2018 / Program zasedání ZO 15. 1. 2018 / 16.01.2018

28.12.2017 / Záměry prodeje a směny pozemků v k. ú. Jos. Důl / 15.01.2018

28.12.2017 / Návrh rozpočtu 2018 / 15.01.2018


27.12.2017
/ Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci /
15.01.2018

20.12.2017 / Zápis z řádného zasedání ZO 18. 12. 2018 / 15.01.2018

19.12.2017 / Zápis z řádného zasedání ZO 11. 12. 2018 / 15.01.2018

12.12.2017 / Svolání 1. zasedání okrskové volební komise / 15.01.2018

12.12.2017 / Informace pro voliče o místě konání volby prezidenta / 15.01.2018

04.12.2017 / Program řádného zasedání ZO 11. 12. 2017 / 12.12.2017

29.11.2017 / Návrh rozpočtu Mikroregion Tanvaldsko na rok 2018 / 13.03.2018

28.11..2017 / Záměr pronájmu pozemku – Dolní Maxov / 13.12.2017

23.11.2017 / Zápis ze zasedání ZO 13. 11. 2017 / 13.12.2017

23.11.2017 / Informace o počtu a sídle volebních okrsků / 15.01.2018

21.11.2017 / Záměr pronájmu pozemku / 13.12.2017

21.11.2017 / Závěr zjišťovacích řízení – Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska / 20.12.2017

08.11.2017 / Opatření obecné povahy – Ministerstvo zemědělství / 20.12.2017

06.11.2017 / Program ZO 13. 11. 2017 / 14.11.2017

01.11.2017 / Nabídka pozemků k pronájmu – Státní pozemkový úřad / 26.01.2018

23.10.2017 / Volby do PSPČR konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 / 20.11.2017

18.102017 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9. 10. 2017 / 06.11.2017

16.10.2017 / Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam 2014 odpady / 17.11.2017

09.10.2017 / Aktualizace PRVKÚK Frýdlantska / 30.10.2017

03.10.2017 / Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR / 21.10.2017

02.10.2017 / Program zasedání ZO 9. 10. 2017 / 12.10.2017

26.09.2017 / Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Horní Maxov / 16.10.2017

26.09.2017 / Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Jos. Důl / 16.10.2017

25.09.2017 / Opatření obecné povahy / 16.10.2017

21.09.2017 / Oznámení o svolání prvního zasedání OVK / 21.10.2017

20.09.2017 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11. 9. 2017 / 05.10.2017

15.09.2017 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy / 05.10.2017

13.09.2017 / Exekutorský úřad Liberec – usnesení K. Nováková / 06.10.2017

13.09.2017 / Nařízení státní veterinární správy / 05.10.2017

12.09.2017 / Oznámení o uložení písemnosti – Kovář Roman / 29.09.2017


06.09.2017
/ Veřejná vyhláška – stanovení přechodní úpravy provozu na komunikaci – Jizerky RUN RICE /
22.09.2017

04.09.2017 / Program ZO 11. 9. 2017 / 11.09.2017

04.09.2017 / Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků / 21.10.2017

24.08.2017 / Záměr prodeje části pozemků v k. ú. Jos. Důl a Dolní Maxov / 13.09.2017

24.08.2017 / Usnesení o nařízení el.dražby – K. Nováková / 05.10.2017

16.08.2017 / Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce 14. 8. 2017 / 11.09.2017

14.08.2017 / Oznámení o přerušení dodávky elektřiny / 11.09.2017

11.08.2017 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy / 28.08.2017

08.08.2017 / Program ZO 14. 8. 2017 / 15.08.2017

02.08.2017 / Nabídka pozemků k pronájmu/propachtování / 23.10.2017

13.07.2017 / Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (soc. bydlení) / 31.07.2017

04.07.2017 / Veřejná vyhláška – opatření ob.povahy – silnice Karlov / 20.07.2017

04.07.2017 / Záměr pronájmu lyžařského vleku Bukovka / 31.08.2017

03.07.2017 / Návrh opatření obecné povahy / 20.07.2017

30.06.2017 / Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (č.j.676/2017) / 20.07.2017

30.06.2017 / Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. (č.j.600/2017) / 20.07.2017

28.06.2017 / Zámě prodeje části ppč. v k.ú. Dolní Maxov / 19.07.2017

28.06.2017 / Zápis z řádného ZO konaného dne 19. 6. 2017 / 19.07.2017

12.06.2017 / Program ZO 19. 6. 2017 / 19.06.2017

24.05.2017 / Zápis za zasedání ZO 15. 5. 2017 / 09.06.2017


22.05.2017
/ Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy, stan. přechod. úpravy provozu na poz. kom. – oprava železničního přejezdu /
09.06.2017


17.05.2017
/ Veřejná vyhláška – opatření ob. povahy, stanovení přech. úpravy provozu na sil. III/29022 (Karlov) a III/29039(Dolní Maxov) /
05.06.2017

15.05.2017 / Hospodaření Mikroregionu Tanvaldsko v roce 2016 / 05.06.2017

10.05.2017 / Veřejná vyhláška – ABB MTB CUP 2017 / 22.05.2017

09.05.2017 / Program ZO 15. 5. 2017 / 16.05.2017

03.05.2017 / Veřejná vyhláška FÚ – daň z nemovitých věcí 2017 / 05.06.2017

02.05.2017 / Zápis ze zasedání ZO 19. 4. 2017 / 15.05.2017

28.04.2017 / Záměry prodeje částí pozemků v k. ú. Josefův Důl / 16.05.2017

18.04.2017 / Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti / 05.05.2017

10.04.2017 / Program ZO 19. 4. 2017 / 25.04.2017

29.03.2017 / Zápis ze zasedání ZO 20. 3. 2017 / 28.04.2017

21.03.2017 / Nařízení státní veterinární správy / 05.04.2017

14.03.2017 / Nařízení státní veterinární správy / 22.03.2017

13.03.2017 / Program ZO 20. 3. 2017 / 20.03.2017

01.03.2017 / Usnesení – dražba nemovitostí / 30.03.2017

23.02.2017 / Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy / 14.03.2017

21.02.2017 / Závěrečný účet 2016 / 22.03.2017

21.02.2017 / Zápis ze zasedání ZO 13. 2. 2017 / 21.03.2017

16.02.2017 / Mimořádné nařízení státní veterinární správy / 10.03.2017

15.02.2017 / Návrh rozpočtu Mikroregionu Tanvaldsko na rok 2017 / 13.03.2018

03.02.2017 / Program ZO 13. 2. 2017 / 16.02.2017

26.01.2017 / Výroční zpráva za rok 2016 / 14.03.2017

25.01.2017 / Zápis ze zasedání ZO 16. 1. 2017 / 16.02.2017

20.01.2017 / Informace pro poplatníky daně z nemovitostí / 06.02.2017

09.01.2017 / Veřejná vyhláška / 30.01.2017

09.01.2017 / Program ZO 16. 1. 2017 / 17.01.2017

21.12.2016 / Rozpočtové opatření č. 6/2016 / 26.01.2017

20.12.2016 / Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 / 26.01.2017

20.12.2016 / Zápis ze zasedání ZO 12. 12. 2016 / 26.01.2017

05.12.2016 / Program ZO 12. 12. 2016 / 13.12.2016

25.11.2016 / Zápis ze zasedání ZO 14. 11. 2016 / 27.12.2016

18.11.2016 / Návrh rozpočtu na rok 2017 / 12.12.2016

08.11.2016 / Oznámení České pošty, s. p. / 26.01.2017

04.11.2016 / Program ZO 14.11.2016 / 15.11.2016

02.11.2016 / Nabídka pozemků k pronájmu / 17.01.2017

17.10.2016 / Zápis ze zasedání ZO 10. 10. 2016 / 11.11.2016

12.10.2016 / Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti / 02.11.2016

05.10.2016 / Program ZO 10. 10. 2016 / 11.10.2016

23.09.2016 / Zápis ze zasedání ZO 12. 9. 2016 / 02.11.2016

20.09.2016 / Oznámení o době a místě konání voleb do ZK / 10.10.2016

19.09.2016 / Veřejná vyhláška – Povolení stavby silnice Hrabětice – Jos. Důl / 10.10.2016

08.09.2016 / Veřejná vyhláška – praktické lékařství pro děti a dorost pro území Jbc n.N. / 02.11.2016

08.09.2016 / Nařízení Státní veterinární správy / 02.11.2016

02.09.2016 / Program ZO 12. 9. 2016 / 12.09.2016

24.08.2016 / Přerušení dodávky el. 20.09.2016 Antonínov / 21.09.2016

03.08.2016 / Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Antonínov / 18.10.2016

28.07.2016 / Nařízení Libereckého kraje / 10.10.2016

30.06.2016 / Veřejná vyhláška – Lesy ČR – za Kamenicí / 25.07.2016

23.06.2016 / Veřejná vyhláška – ČT Author cup / 25.07.2016

22.06.2016 / Zápis ze zasedání ZO 13. 6. 2016 / 25.07.2016

16.06.2016 / Veřejná vyhláška – uložení písemnosti Görner Jan / 25.07.2016

08.06.2016 / Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikaci / 30.06.2016

06.06.2016 / Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na MK / 30.06.2016

06.06.2016 / Program ZO 13. 6. 2016 / 13.06.2016

06.06.2016 / Výzva k podání nabídky – „Oprava místních komunikací 2016.“ / 30.06.2016

06.06.2016 / Výzva k podání nabídky – „Oprava zpevněných ploch chodníků 2016“ / 30.06.2016

01.06.2016 / Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti (Bláha Petr) / 30.06.2016

30.05.2016 / Oznámení o vydání opatření obecné povahy / 10.10.2016

27.05.2016 / Veřejná vyhlášky – oznámení o zahájení st. řízení / 30.06.2016

19.05.2016 / Zápis ze zasedání ZO 9. 5. 2016 / 13.06.2016

16.05.2016 / Závěrečný účet za rok 2015 / 13.06.2016

02.05.2016 / Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2015 / 30.06.2016

02.05.2016 / Program ZO 9. 5. 2016 / 10.05.2016

26.04.2016 / Veřejná vyhláška – finanční úřad pro Liberecký kraj / 31.05.2016

26.04.2016 / Veřejná vyhláška – zahájení stavebního řízení / 18.05.2016

20.04.2016 / Zápis ze zasedání ZO 11. 4. 2016 / 17.05.2016

04.04.2016 / Program ZO 11. 4. 2016 / 12.04.2016

18.03.2016 / Zápis ze zasedání ZO 14. 3. 2016 / 12.04.2016

07.03.2016 / Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Územního plánu Josefův Důl / 23.03.2016

04.03.2016 / Program zasedání zastupitelstva 14. 3. 2016 / 15.03.2016

25.02.2016 / Zápis ze zasedání ZO 15. 2. 2016 / 23.03.2016

15.02.2016 / Výroční zpráva za rok 2015 / 04.03.2016

15.02.2016 / Návrh rozpočtu 2016 / 14.03.2016

08.02.2016 / Program ZO 15. 2. 2016 / 16.02.2016

21.01.2016 / Zápis ze zasedání ZO 11. 1. 2016 / 15.02.2016

20.01.2016 / Úřední hodiny pro daňová přiznání a tisková zpráva / 12.02.2016

13.01.2016 / Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy / 12.02.2016

12.01.2016 / Programy LK odboru kultury, pam. péče a cest ruchu pro rok 2016 / 23.02.2016

06.01.2016 / Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe / 12.02.2016

04.01 2016 / Program zasedání zastupitelstva 11. 1. 2016 / 12.01.2016

22.12 2015 / Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 / 12.01.2016

22.12 2015 / Zápis ze zasedání ZO 14. 12. 2015 / 12.01.2016

22.12.2015 / Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2019 / 18.12.2018

07.12 2015 / Program zasedání zastupitelstva 14. 12. 2015 / 28.12.2015

01.12 2015 / Upozornění pro stavebníky / 02.05.2016

01.12 2015 / Výzva občanům /

25.11 2015 / Zápis ze zasedání ZO 23. 11. 2015 / 28.12.2015

20.11 2015 / Zápis ze zasedání ZO 9. 11. 2015 / 28.12.2015

18.11.2015 / Program zasedání zastupitelstva 23. 11. 2015 / 28.12.2015

06.11.2015 / Daň z nemovitosti prostřednictvím SIPO! / 23.02.2016

29.10.2015 / Program zasedání zastupitelstva 9. 11. 2015 / 15.12.2015

23.10.2015 / Zápis ze zasedání ZO 12. 10. 2015 / 10.11.2015

05.10.2015 / Program zastupitelstva obce 12. 10. 2015 / 15.10.2015

24.09.2015 / Zápis se zasedání ZO 14. 9. 2015 / 15.10.2015

10.09.2015 / Veřejná vyhláška – oznámení zpracování návrhu AZÚRLK / 28.12.2015

07.09.2015 / Program zasedání zastupitelstva 14. 9. 2015 / 14.09.2015

28.08.2015 / Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Josefův Důl / 15.10.2015

21.08.2015 / Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Karlov / 10.09.2015

19.08.2015 / Zrušení doby zvýšeného nebezpeční vzniku požáru / 10.09.2015

10.08.2015 / Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru / 19.08.2015

29.07.2015 / Zápis ze zasedání zastupitelstva obce / 24.08.2015

24.07.2015 / Vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší / 10.09.2015

22.07.2015 / Záměr pronájmu části pozemku v k. ú . Antonínov / 12.08.2015

16.07.2015 / Záměr pronájmu pozemku v k. ú. Antonínov / 12.08.2015

10.07.2015 / Informace o návrhu územního rozhodnutí / 28.07.2015

10.07.2015 / Program zasedání zastupitelstva 20. 7. 2015 / 20.07.2015