Záměr prodeje ppč. 1225/1 v k.ú. Dolní Maxov

Záměr prodeje ppč. 1225/1 o výměře 876 m2 v k.ú. Dolní Maxov za 400,- Kč/m2 – ke stažení zde.
Žádost možno podat do 11. 6. 2021