Formuláře

Orientační menu

  1. Obecní úřad
  2. Samospráva
  3. Povinné informace
  4. Projekty a dotace
  5. Czech point
  6. Formuláře
  7. Program rozvoje
  8. Povodňový plán
  9. Územní plán
  10. Plán zimní údržby

Název formuláře

Žádost o dotaci
PDF
DOC

Žádost o zvláštní užívání komunikace
PDF
DOC

Žádost o povolení zásahu do nelesní zeleně
PDF
DOC

Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (pravidla)
PDF
DOC

Registrace k poplatku ze psů
PDF
DOC

Zrušení poplatku ze psů
PDF
DOC

Registrace k poplatku z pobytu
PDF
DOC

Žádost o pronájem obecního bytu
PDF
DOC

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (Antonínov č.p. 184)
PDF
DOC

Žádost o změnu územního plánu
PDF
DOC