Formuláře

Orientační menu

 1. Obecní úřad
 2. Samospráva
 3. Povinné informace
 4. Projekty a dotace
 5. Czech point
 6. Formuláře
 7. Program rozvoje
 8. Povodňový plán
 9. Územní plán
 10. Plán zimní údržby
 11. Plán rozvoje sportu

Název formuláře

Žádost o dotaci
PDF
DOC

Žádost o zvláštní užívání komunikace
PDF
DOC

Žádost o povolení zásahu do nelesní zeleně
PDF
DOC

Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (pravidla)
PDF
DOC

Registrace k poplatku ze psů
PDF
DOC

Zrušení poplatku ze psů
PDF
DOC

Registrace k poplatku z pobytu
PDF
DOC

Žádost o pronájem obecního bytu
PDF
DOC

Žádost o pronájem bytu zvláštního určení (Antonínov č.p. 184)
PDF
DOC

Žádost o změnu územního plánu
PDF
DOC